Visie en missie


De betekenis van 'remonte' is: “herstel

 

Hulpverlening van Praktijk Remonte is gericht op herstel. De missie wat betreft de persoonlijke ontwikkeling van een ieder is in één zin: “Behoud wat goed is, voeg toe wat nodig is en laat los wat niet meer bij je past.”

 

Kernwoorden binnen de praktijk zijn: onderlinge waardering, vertrouwen, respect en ruimte voor dialoog. Het zijn de ingrediënten die nodig zijn om het verhaal te kunnen vertellen én om het verhaal te kunnen horen.


Door vallen en opstaan heb ik mijn weg gevonden. En nog steeds stel ik mijzelf de vraag: wat wil ik persoonlijk, wat wil ik als therapeut, wat wil ik met mijn tijd? In mijn eigen leven zoek ik naar antwoorden op de existentiële vragen en ik ontmoet in mijn praktijk mensen die met vragen komen die de basis van het menselijk bestaan raken. Ik heb veel geleerd van de wetenschap van de psychologie, hechting en trauma. Toch kreeg ik een honger naar meer. Ik ontdek gaandeweg hoeveel er sinds 1900 verloren is gegaan aan kennis die er in de Bijbel op te delven is. Ik volg daarom gerichte trainingen op het gebied van Biblical counseling. Hierdoor ontstaan er nieuwe gedachten die tot verdiepende stappen leiden. Ik schuif hiermee de wetenschap van de psychologie nog steeds niet aan de kant. Integendeel. Ik toets de interventies en de materialen die ik inzet voortdurend.


Ik zie de noodzaak van Bijbelse toerusting, niet alleen voor hulpvragers. Maar juist voor ons allen als leden van een Christelijke gemeente. Zie ook Bijbelse toerusting. 

 

De praktijk biedt psychosociale hulpverlening & contextuele therapie. 

Er is aandacht voor de de geest, het brein én het lichaam. De wetenschap van de neurobiologie laat steeds meer zien welke diepe sporen onze levensgeschiedenis in ons zenuwstelsel kan achterlaten, er komt meer kennis van de lichamelijke gevolgen van stress en wat de impact daarvan op de psyche is. 


“Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben;” Ps. 139:14.

 

Psychosociale hulpverlening

Psychosociale hulpverlening richt zich op het hier en nu, is toekomstgericht. Vragen als: wat betekent de huidige situatie voor jou, wat gaat hierin goed en wat zou je willen veranderen komen aan de orde. Daarbij worden verschillende methodieken ingezet. Zie voor mijn opleidingen.

 

Contextuele therapie “Samen kom je verder”

Tijdens de gesprekken is er oog voor de context, de omgeving waarin je opgegroeid bent en de omgeving waarin je nu leeft. De relaties met je (groot) ouders, broers, zussen en andere belangrijke personen spelen vaak een grote rol in je persoonlijke ontwikkeling. De bloedband tussen ouders en kind is onverbrekelijk: wat er ook gebeurt: je blijft altijd het kind van je ouders. Door hen heb je geleerd met alle mogelijkheden en onmogelijkheden te leven en jezelf te ontwikkelen. In relatie met hen ontstaan normen, waarden en patronen die invloed hebben op je leven. Vaak ben je je daar zelfs niet van bewust. Herstel wordt zichtbaar wanneer je de moed (terug) vindt om vanuit jouw eigen verantwoordelijkheid keuzes te durven en kunnen maken.

 

Bijbelse counseling 

Er is ruimte om de problemen waarmee we worden geconfronteerd te onderzoeken, hoe die problemen worden ervaren, hoe God tot ons spreekt tijdens die problemen en hoe we elkaar kunnen bijstaan met wijsheid en liefde. Ik ben mij bewust dat de manier waarop ik andere mensen raad geef, bepaald wordt door hoe ik God, mezelf, andere mensen en de druk van het leven begrijp. Als professional maak ik via trainingen gebruik van de kennis van CCEF en Langberg/Monroe. Ik weet dat God het dagelijkse leven gebruikt om ons te leren Wie Hij is. 


Wat jouw verhaal ook is, er is geen duisternis die Hij niet kan verbannen.

Geen diepte die Hij niet kan peilen,Geen verwoesting waaruit Hij niet kan verlossen.

Dat weet ik, want ik heb het Hem zien doen.

Free Podcasts – Diane Langberg PhD


Graag ontmoet ik ieder mens als mens. Ongeacht zijn persoonlijke overtuiging of visie. Ik ben geïnteresseerd in zijn of haar oorspronkelijke verlangens, positieve en negatieve ervaringen, de manieren die men gevonden heeft om te overleven.


Het is niet omdat je kijkt naar mensen, dat je hen ook echt ziet.
Het gaat niet om wat ze hebben, of wat ze kunnen,
maar om wie ze zijn en wat ze betekenen.”

Manu Keirse – Zie de mens

unsplash