Als je vooruit wilt komen, moet je keuzes maken

Voor wie?

Wanneer vraag je nu om hulp? Hulp vragen is niet altijd een gemakkelijke weg, soms is er moed voor nodig, een steuntje in de rug. Praktijk Remonte biedt je dat steuntje in de rug. De een heeft genoeg aan vijf gesprekken, een ander gaat voor meer. Het kan lastig zijn om je verhaal te vertellen. Schaamte, schuld, spijt kunnen redenen zijn om je verhaal niet te vertellen. Angst, dat je verhaal de moeite niet waard is, kan je gevangen houden. Misschien ben je delen van je verhaal vergeten, omdat het te pijnlijk is om het in gedachten te houden. Misschien heb je het verhaal achter een dikke muur verborgen, de deur dichtgetimmerd en weet je zelfs niet meer waar de sleutel gebleven is. Tijdens de eerste gesprekken onderzoeken we wat jouw hulpvraag is en aan de hand van doelen werken we aan een verandering.

“Als je vooruit wilt komen, moet je keuzes maken”

Ontdek dat het vertellen van je verhaal ruimte gaat geven. Ruimte om de muur af te brokkelen, de deur op een kier te zetten. Ruimte om weer in mogelijkheden te denken. Je verdient een steun in de rug om je verhaal te vertellen, iemand die het pad tijdelijk met je meeloopt. Zodat jij het zelfstandig kunt uitlopen.

Ik heb vele verhalen gehoord, onderwerpen die besproken en behandeld zijn:

  • hoog sensitiviteit
  • identiteitsvragen (onzeker, negatief zelfbeeld, verlegenheid, perfectionisme)
  • posttraumatische stressstoornis (PTSS)
  • talent en hoogbegaafdheid
  • trauma
  • verlies en rouw
  • verwerken van psychische/emotionele misbruikervaringen

Resultaat

“Leer van het verleden, leef in het heden, geloof in de toekomst”

Iedere keer weer verwonder ik mij, wanneer mensen ontdekken dat het vertellen van hun verhaal zoveel ruimte geeft. Zij krijgen zicht op (verborgen) behoeften, patronen, gedachten en overtuigingen. Zij ontdekken dat vrijheid heel goed mogelijk is in – gezonde – verbondenheid met anderen.