Je weet nooit wat je kunt, tot je het geprobeerd hebt

Visie en missie

De betekenis van remonte is: “herstel”

Hulpverlening van Praktijk Remonte is gericht op herstel. De missie wat betreft de persoonlijke ontwikkeling van een ieder is in één zin: “Behoud wat goed is, voeg toe wat nodig is en laat los wat niet meer bij u past.”

Kernwoorden binnen de praktijk zijn: onderlinge waardering, vertrouwen, respect en ruimte voor dialoog. Het zijn de ingrediënten die nodig zijn om het verhaal te kunnen vertellen én om het verhaal te kunnen horen.

De praktijk biedt psychosociale hulpverlening & contextuele therapie. Er is aandacht voor de de geest, het brein én het lichaam. De wetenschap van de neurobiologie laat steeds meer zien welke diepe sporen onze levensgeschiedenis in ons zenuwstelsel kan achterlaten, er komt meer kennis van de lichamelijke gevolgen van stress en wat de impact daarvan op de psyche is. Vandaar dat dit ruimte krijgt in de behandeling.

Psychosociale hulpverlening

Psychosociale hulpverlening richt zich op het hier en nu, is toekomstgericht. Vragen als: wat betekent de huidige situatie voor jou, wat gaat hierin goed en wat zou je willen veranderen komen aan de orde. Daarbij worden verschillende methodieken ingezet.

Contextuele therapie

“Samen kom je verder”

Tijdens de gesprekken is er ook oog voor de context, de omgeving waarin je opgegroeid bent en de omgeving waarin je nu leeft. De relaties met je (groot) ouders, broers, zussen en andere belangrijke personen spelen vaak een grote rol in je persoonlijke ontwikkeling. De bloedband tussen ouders en kind is onverbrekelijk: wat er ook gebeurt: je blijft altijd het kind van je ouders. Door hen heb je geleerd met alle mogelijkheden en onmogelijkheden te leven en jezelf te ontwikkelen. In relatie met hen ontstaan normen, waarden en patronen die invloed hebben op je leven. Vaak ben je je daar zelfs niet van bewust.

Herstel wordt zichtbaar wanneer je de moed (terug) vindt om vanuit jouw eigen verantwoordelijkheid keuzes te durven en kunnen maken.

Partnerschap CSR-centrum

Er zijn nogal wat cliënten die stress ervaren. Dat is niet verwonderlijk. Spreken over onderwerpen die al zo lang “onder het tafelkleed” geschoven zijn, vergt nu eenmaal veel van iemand. Er kunnen ook andere oorzaken zijn van een teveel aan stress. Het heeft mij gemotiveerd om op zoek te gaan naar een methode die echt handvatten geeft om stress te hanteren. Ik heb dit uiteindelijk gevonden in de methode die het Centrum voor Stress & Burnout coaching ontwikkeld heeft.  Inmiddels ben ik een partnerschap met het CSR-centrum aangegaan. Ik ben daardoor betrokken bij het landelijke netwerk van professionals, die zich voortdurend op de hoogte laten houden w.b. de wetenschappelijke onderzoeken rondom stress en interventies.

Persoonlijk

In mijn handelen laat ik mij leiden door Bijbelse uitgangspunten. Het is mijn ervaring dat juist bij vragen die alles met het leven te maken hebben, de basis van ons bestaan geraakt wordt. Tijdens de gesprekken is er ruimte om stil te staan bij de vragen en om na te denken welk antwoord we in de Bijbel vinden bij de complexiteit van het leven. Graag ontmoet ik ieder mens als mens. Ongeacht zijn persoonlijke overtuiging of visie. Ik ben geïnteresseerd in zijn of haar oorspronkelijke verlangens, positieve en negatieve ervaringen, de manieren die men gevonden heeft om te overleven.

“Het is niet omdat je kijkt naar mensen, dat je hen ook echt ziet.
Het gaat niet om wat ze hebben, of wat ze kunnen,
maar om wie ze zijn en wat ze betekenen.”

Manu Keirse – Zie de mens