Specialismen

Talent en Hoogbegaafdheid

Het thema “Talent en (hoog)begaafdheid)) verdient aandacht. De term hoogbegaafdheid focust zich op gave, talent, prestatie. Ik kies liever voor de term hoogalert. Hoogbegaafdheid heeft te maken met een (zeer) hoge mate van alertheid zowel verstandelijk, gevoelsmatig als zintuiglijk. Het uit zich in: het stellen van honderden vragen, een creatief idee, heftige emoties, een hoge lat (perfectionisme) of juist onderpresteren. In mijn benadering van (hoog)begaafde mensen ga ik uit van de volgende omschrijving:

Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren. (Bron: Maud Kooijman-van Thiel e.a.)

Ik ken de hoogtepunten en de valkuilen van het hoog alert zijn. Thema’s als: inspiratie, gedrevenheid, lusteloosheid, ratio-gevoel, conflicten met de omgeving komen tijdens gesprekken aan bod. Voor meer informatie verwijs ik je naar contact.