Specialismen

Grip op je emoties

Onze natuurlijke emoties hebben een functie. Emoties kun je zien als een innerlijk kompas. Het zijn richtingaanwijzers en helpen ons bij het nemen van beslissingen. Wanneer je emoties onderdrukt, kunnen ze hun functie niet meer uitoefenen. Misvormde emoties tonen een misvormde functie. Misvormd verdriet uit zich in bijvoorbeeld in agressie of depressie. Misvormde boosheid toont zich bv in agressie, cynisme, depressie. Het kan soms een hele klus zijn om ratio en emotie in balans te krijgen.  De ontwikkeling van emoties legt een basis voor het zelfvertrouwen, het zelfrespect en het zelfbeeld van mensen. Emoties zijn ook de motor voor inspiratie. Omdat emoties zo essentieel zijn voor ons functioneren, is het van groot belang dat we ze begrijpen, ze leren herkennen en benoemen, en vervolgens leren hoe we met deze emoties kunnen omgaan.

Wil je hier meer over weten, neem contact op voor een kennismaking.