Praktisch

Werkwijze

Na aanmelding stuur ik je een intakeformulier en hulpverleningsovereenkomst toe. Ik vraag je deze formulieren vóór het intakegesprek terug te sturen. In een intakegesprek (1,5 uur) wordt de hulpvraag verder onderzocht. Ik vind het belangrijk dat er een basis van wederzijds vertrouwen aanwezig is gedurende het contact. Het eerste halfuur van het intakegesprek wordt daarom niet berekend. Ieder vervolggesprek duurt 1 uur. Het is mogelijk een dubbelgesprek te plannen.

Na iedere 5 vervolggesprekken wordt het proces geëvalueerd.

Ik houd mij aan de privacy regelgeving. Dit betekent o.a. dat er professioneel en integer omgegaan wordt met de privacy en dat er geen informatie aan derden verstrekt wordt, zonder medeweten van de cliënt.

Indien nodig is gesprek op jouw locatie mogelijk, ik reken als reiskostenvergoeding € 0,37/km incl. reistijd. E-mail contact en telefonisch consult worden naar rato berekend.

 

Vergoeding

Op basis van mijn registratie bij de beroepsvereniging NVPA kun je een vergoeding van jouw zorgverzekering ontvangen, afhankelijk van het pakket en de polisvoorwaarden. Voor de zorgverzekering Prolife is het Christelijk Keurmerk van belang. Zie ook Ik zoek christelijke zorg.

Voor een vergoeding zijn onderstaande codes van belang:

  • NVPA lidnummer 103162
  • RBCZ 214043R
  • AGB-code praktijk 94-061935
  • AGB-code zorgverlener 94-100254

Facturen worden per mail verzonden en dienen binnen 14 dagen betaald te worden. Bij in gebreken blijven kunnen helaas geen volgende diensten verleend worden.

Annuleren afspraak: Meld je dit tijdig, dan is het geen probleem. Van belang is dat je dit via de mail doet. Wanneer een afspraak minder dan 48 uur van te voren afgezegd wordt, ben ik genoodzaakt het uurtarief alsnog te berekenen.

 

Openingstijden

Dinsdag en woensdag